Funksjoner i GeoGebra

Mål: Du skal kunne stille inn aksene og sette på riktige enheter i et koordinatsystem
Omvendt undervisning

Film av Oddvar:
Stille inn akser og sette på riktige enheter 
 

Grunntall s.                  
 
Mål: Du skal kunne tegne inn koordinater både i grafikkfeltet og inntasningsfeltet
Omvendt undervisning

Film av Oddvar:
Tegne inn koordinater i grafikkfelt og inntastningsfelt

 

Grunntall s.                           
 
Mål: Du skal kunne beregne sannsynlighet ved en enkelt hendelse
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Sannsynlighet ved en eller flere hendelser

 

Grunntall s. 272 - 274
 
Mål: Du skal kunne gjøre om en rett linje til formen y = ax+b
Omvendt undervisning

Film av Oddvar:
Gjøre om en rett linje til formen y = ax + b i GeoGebra

Grunntall s. 
 
Mål: Du skal kunne skrive inn funksjoner i inntastningsfeltet
Omvendt undervisning

Film av Oddvar:
Skrive inn funksjoner i inntastningsfeltet

Grunntall s.                 
 
Mål: Du skal kunne beregne sannsynlighet ved en enkelt hendelse
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Sannsynlighet ved en eller flere hendelser

 

Grunntall s. 272 - 274
 
Mål: Du skal kunne avgrense en graf i et koordinatsystem
Omvendt undervisning

Film av Oddvar:
Avgrense en graf i GeoGebra

Grunntall s. 
 
Mål: Du skal kunne bestemme toppunkt/bunnpunkt til en kvadratisk funksjon
Omvendt undervisning

Film av Oddvar:
Finne toppunkter og bunnpunkter i GeoGebra

Grunntall s. 
 
Mål: Du skal kunne bruke GeoGebra til å løse et likningssett
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:


 

Grunntall s. 
Mål: Du skal kunne ta utskrifter fra GeoGebra på en hensiktsmessig måte
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:


 

Grunntall s.