Ikke - lineære funksjoner

Mål: Du skal kunne gjenkjenne og tolke en omvendt proporsjonal funksjon
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Omvendt proprosjonale størrelser

Grunntall 10 s. 330
 
Mål: Du skal kunne skissere en omvendt proporsjonal funksjon i et koordinatsystem
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Omvendt proprosjonale størrelser

Grunntall 10 s. 330
 
Mål: Du skal kunne beregne sannsynlighet ved en enkelt hendelse
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Sannsynlighet ved en eller flere hendelser

 

Grunntall s. 272 - 274
 
Mål: Du skal kunne gjenkjenne og tolke kvadratiske funksjoner
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Grafen til kvadratiske funksjoner

Grunntall 10 s. 334
 
Mål: Du skal kunne skissere kvadratiske funksjoner inn i et koordinatsystem
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Grafen til kvadratiske funksjoner

Grunntall 10 s. 334
 
Mål: Du skal kunne beregne sannsynlighet ved en enkelt hendelse
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Sannsynlighet ved en eller flere hendelser

 

Grunntall s. 272 - 274