Koordinatsystemet

 
Mål: Kjenne til koordinatssystemets oppbygning
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Koordinatsystemet

Grunntall 10 s. 310
 
Mål: Kunne lese og skrive koordinater i et koordinatsystem
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Koordinatsystemet

Grunntall 10 s. 311
 
Mål: Du skal kunne beregne sannsynlighet ved en enkelt hendelse
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Sannsynlighet ved en eller flere hendelser

 

Grunntall s. 272 - 274
 
Mål: Du skal forstå at en funksjon er en sammenheng mellom to størrelser
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Formler og funksjoner
Funksjoner i dagliglivet

Grunntall 10 s. 312
 
Mål: Lage og bruke tabeller med empirisk data til å tegne funksjoner i et koordinatsystem
Omvendt undervisning

Ressurs sider Maximum:
Empiriske grafer, toppunkt og bunnpunkt
 


 
Mål: Du skal kunne beregne sannsynlighet ved en enkelt hendelse
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Sannsynlighet ved en eller flere hendelser

 

Grunntall s. 272 - 274
 
Mål: Du skal kunne speile en figur i et koordinatsystem
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Speiling ved  hjelp av et koordinatsystem

Grunntall s. 
 
Mål: Du skal kunne lese og tolke en eller flere grafer i et koordinaysystem
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:


 

Grunntall s. 
 
Mål: Du skal kunne beregne sannsynlighet ved en enkelt hendelse
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Sannsynlighet ved en eller flere hendelser

 

Grunntall s. 272 - 274