Lineære funksjoner

Mål: Du skal kunne lage en verditabell og tegne en graf utifra en formel 
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Grafen til en funksjon

Grunntall 10 s. 320
 
Mål: Bestemme stigningstall og konstantverdien i et funksjonsuttrykk
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Lineære funksjoner
Konstantledd

Grunntall 10 s. 324
 
Mål: Bruke stigningstall og konstantverdien til å tegne en funksjon og til å finne et funksjonsuttrykk
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Lineære funksjoner
Konstantledd

Grunntall 10 s. 324
Mål: Du skal kunne beregne sannsynlighet ved en enkelt hendelse
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Sannsynlighet ved en eller flere hendelser

 

Grunntall s. 272 - 274
 
Mål: Kjenne igjen og kunne formelen for rette linjer ( y = ax + b )
Omvendt undervisning

Følg denne linken til en god side

Grunntall 10 s. 324     
 
Mål: Finne skjæringspunkter mellom rette linjer og aksene
Omvendt undervisning

Film av Oddvar
Skjæringspunkter mellom rette linjer og aksene i GeoGebra

Grunntall s. 
 
Mål: Du skal kunne beregne sannsynlighet ved en enkelt hendelse
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Sannsynlighet ved en eller flere hendelser

 

Grunntall s. 272 - 274
 
Mål: Kunne gjenkjenne og forstå hva som menes med en proporsjonale størrelser
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Proporsjonale størrelser

Grunntall 10 s. 328