Klasse 10d

Tema Funksjoner:
Dette temaet skal vi jobbe med de kommende ukene, og vi skal gjøre og lære mye forskjellig. 
 
Uke 38
Vi fortsetter å jobbe med lineære funksjoner denne uken. 
 
Mål: 
- Kunne bestemme stigningstall og konstantledd i et funksjonsuttrykk til en lineær funksjon
- Kunne bruke stigningstall og konstantledd til å tegne en funksjon, og til å finne et funksjonsuttrykk
- Kjenne igjen og kunne formelen for rette linjer (y= ax+b)
- Finne skjæringspunkt mellom grafer 
 
Lekse: 
Det er lagt ut 2 gjøre mål på Kikora
 
 
 
Uke 37
Denne uken skal vi begi oss videre inn i funksjonens verden. Vi fikk ikke jobbet med hva en funksjon er i uke 36, så vi jobber med det denne uken, samtidig som vi går inn på de ulike representasjonene for funksjoner. 
 
Mål: 
- kunne forstå hva en funksjon er
- kunne lese en funksjon ut fra ulike represetnasjonsformer
 
Lekse: 
Gjør oppgave på ark med ulike representasjonsformer (dere får det også printet ut)
 
 
 
Uke 36: 
Denne uken blir det bare matematikk på fredag. Da skal vi jobbe med sammenhengen mellom to størrelser, og se hva en funksjon er. 
 
Mål: forstå hva en funksjon er.
 
Lekse: 
Gjør oppgave 8.12 og 8.13 fra Grunntall i kladdeboken din. 
 
 
 
Uke 35: 
Målene for uken er: 
- å kjenne til koordinatsystemets oppbygning
- kunne lese og skrive koordinater i et koordinatsystem
- kunne speile en figur i et kooordinatsystem
 
Lekse: 
Gjør oppgaver som ligger tilgjengelig på "Skolen"
 
 
Uke 34: 
Den første uken vi skal jobbe med funksjoner, skal vi lære
- at funksjoner er sammenhengen mellom to størrelser
- å lese en funksjon som en graf
 
Lekse:
Bruk A4-arket du har fått uttdelt og lag en eske med høyde som står på arket. Noter ned lengde, bredde og volum i kubikkcentimeter. Vi skal bruke dette på fredag.
Dere skal oså notere dere hva dere kan få lest ut av dette bildet. Legg fokus på grafene
 
NB. Bruk linken for fullt bilde