Klasse 10d

Uke 2
Denne uken skal vi begynne å jobbe med tema Folkehelse og Livsmestring. Som forberedelse til oppgaven dere skal jobbe med de to neste ukene, skla dere se disse tre filmene. 
11 tips til en fullere lommebok. fra 2 min til 10 min. 
 
  
Tentamensøving
Uke 48
Vi øver til tentamen
 
 
Tema Funksjoner og algebra:
Dette temaet skal vi jobbe med de kommende ukene, og vi skal gjøre og lære mye forskjellig. 
 
Uke 47
Vi jobber videre med algebra og øving til tentamen. 
 
Lekse uke 47
Del 1 våren 2019 vi jobber med denne på skolen på tirsdag. Levers til lærer på fredag.
 
Uke 46
Denne uken jobber vi videre med faktorisering av flerledde uttrykk og multiplikasjon av parenteser, herunder også kvadratsetningene. 
 
Lekse uke 46: 
 Del 2 våren 2018 oppgaver som  er digitale.
 
 
 
Uke 44 og 45
 
Vi jobber videre med algebra. 
 
Som forberedelse til tentamen 01.12.20, jobber vi nå med tentamensoppgaver i lekse:
Lekse uke 44: Del 1 våren 2018
Lekse uke 45: Del 2 våren 2018 oppgaver som ikke er digitale. (så tar vi de digitale oppgavene uke 46.)
 
 
Uke 43
Nå har vi jobbet med funksjoner i mange uker og skal begi oss videre mot algebra. 
 
Mål denne uken: 
Repetere arbeid med variabler
Lære å manipulere og regne med bokstavuttrykk
 
Lekse: 
Oppgaver med lineære funksjoner hentet fra eksamen.
Arket ligger her. Det har også blitt utdelt i timen. Levers på ark på fredag
 
 
Uke 38
Vi fortsetter å jobbe med lineære funksjoner denne uken. 
 
Mål: 
- Kunne bestemme stigningstall og konstantledd i et funksjonsuttrykk til en lineær funksjon
- Kunne bruke stigningstall og konstantledd til å tegne en funksjon, og til å finne et funksjonsuttrykk
- Kjenne igjen og kunne formelen for rette linjer (y= ax+b)
- Finne skjæringspunkt mellom grafer 
 
Lekse: 
Det er lagt ut 2 gjøre mål på Kikora
 
 
 
Uke 37
Denne uken skal vi begi oss videre inn i funksjonens verden. Vi fikk ikke jobbet med hva en funksjon er i uke 36, så vi jobber med det denne uken, samtidig som vi går inn på de ulike representasjonene for funksjoner. 
 
Mål: 
- kunne forstå hva en funksjon er
- kunne lese en funksjon ut fra ulike represetnasjonsformer
 
Lekse: 
Gjør oppgave på ark med ulike representasjonsformer (dere får det også printet ut)
 
 
 
Uke 36: 
Denne uken blir det bare matematikk på fredag. Da skal vi jobbe med sammenhengen mellom to størrelser, og se hva en funksjon er. 
 
Mål: forstå hva en funksjon er.
 
Lekse: 
Gjør oppgave 8.12 og 8.13 fra Grunntall i kladdeboken din. 
 
 
 
Uke 35: 
Målene for uken er: 
- å kjenne til koordinatsystemets oppbygning
- kunne lese og skrive koordinater i et koordinatsystem
- kunne speile en figur i et kooordinatsystem
 
Lekse: 
Gjør oppgaver som ligger tilgjengelig på "Skolen"
 
 
Uke 34: 
Den første uken vi skal jobbe med funksjoner, skal vi lære
- at funksjoner er sammenhengen mellom to størrelser
- å lese en funksjon som en graf
 
Lekse:
Bruk A4-arket du har fått uttdelt og lag en eske med høyde som står på arket. Noter ned lengde, bredde og volum i kubikkcentimeter. Vi skal bruke dette på fredag.
Dere skal oså notere dere hva dere kan få lest ut av dette bildet. Legg fokus på grafene
 
NB. Bruk linken for fullt bilde