Likninger

Mål: Kunne løse likninger med brøker
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Likninger med brøker

Grunntall s. 
Mål: Kunne løse likninger med brøk med flere ledd i telleren
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Likning med brøk med flere ledd i telleren

Grunntall s.                  
 
Mål: Du skal kunne løse en likning grafisk ved hjelp av to grafer
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Grafisk løsning av likninger ved hjelp av to grafer
Grafisk løsning av likningssett

Grunntall s.                        
Mål: Du skal kunne løse likningssett med to ukjente
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
To likninger med to ukjente

Grunntall s. 
Mål: Du skal kunne bruke reglene for likninger til å gjøre om en formel
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Omforming av formler

Grunntall s. 
Mål: Kunne bruke likning til å løse et problem
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Problemløsning og likninger

Grunntall s. 124 - 133       
 
Mål: Du skal kunne løse ulikheter av første grad
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Ulikheter

Grunntall s. 
Mål: 
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:

 

Grunntall s. 
Mål: 
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
 

Grunntall s. 

 

Mål: Kunne bruke likning til å løse et problem
Omvendt undervisning

https://campus inkrement.no

Kapittel 2: Problemløsning og likninger

Grunntall s. 124 - 133