Algebra


Mål: Du skal kunne multiplisere to parenteser med hverandre
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Multiplikasjon av to parenteser

Grunntall s. 
Mål: Regne med brøker der teller og nevner kan inneholde variabler (bokstaver)
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Sammentrekning av brøkuttrykk
Faktorisering ved hjelp av tredje kvadratsetning

Grunntall s. 
Mål: Du skal kunne forkorte brøker med bokstavuttrykk
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Faktorisering ved hjelp av tredje kvadratsetning

Grunntall s. 
Mål: Du skal kunne faktorisere flerleddet uttrykk med variabler (bokstaver)
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Faktorisering
Faktorisering ved hjelp tredje kvadratsetning

Grunntall s. 
Mål: Du skal kunne faktorisere andregradsuttrykk 
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:

 

Grunntall s. 
Mål: Du skal kunne bruke kvadratsetningene til å forenkle uttrykk
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Kvadratsetningene
Faktorisering ved hjelp av tredje kvadratsetning

Grunntall s. 
Mål: 
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:

 

Grunntall s. 
Mål: 
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
 

Grunntall s.