Treningsoppgaver funksjoner    
Koordinatsystemet Fasit i word Videofasit
     
     
Lineære funksjoner    
Stine sitter barnevakt for tante
(Innlæring før du bruker funksjonsuttrykket
 i skriv inn feltet i GeoGebra)

Oppgaven

Tre filmer som fasit.
Lurt å se de i rekkefølge
  Intro til oppgaven

Oppgaven ved tabell

Oppgaven ved graf

Finne funksjonsuttrykket
     
Ikke lineære funksjoner    
     
     
Funksjoner i GeoGebra    
     
     
Treningsoppgaver geometri    
Pytagoras setning Fasit i word Videofasit
     
     
Mangekanter    
     
     
Volum    
     
     
Overflate    
     
     
Formlikhet