GeoGebra

 
Mål: Kjenne til programmet GeoGebra og vite hva du kan bruke det til
Omvendt undervisning

Film av Oddvar:
GeoGebrakurs 1

Grunntall s.
 
Mål: Kjenne til de ulike funksjonene, knappene og feltene i GeoGebra
Omvendt undervisning

Film av Oddvar:
GeoGebrakurs 1

Grunntall s.
 
Mål: Kunne lage punkter og skjæringspunkter
Omvendt undervisning

Film av Oddvar:
Punkter og skjærinspunkter i GeoGebra

Grunntall s.
Mål: Kunne bruke funksjonene linje, linjestykke, linjestykke med bestemt lengde og stråle
Omvendt undervisning

Film av Oddvar:
Linje, linjestykke, linjestykke med bestemt lengde og stråle i GeoGebra

Grunntall s
 
Mål: Kunne bruke funksjonene normal linje, parallell linje og midtnormal
Omvendt undervisning

Film av Oddvar:
Normal, parallelle linjer og midtnormal i GeoGebra

Grunntall s.                         
Mål: Kunne bruke funksjonene mangekant og regulær mangekant
Omvendt undervisning

Film av Oddvar:
Mangekant og regulær mangekant i GeoGebra

Grunntall s.
Mål: Kunne bruke funksjonene sirkel definert ved sentrum og periferipunkt /radius
Omvendt undervisning

 

Grunntall s.
Mål: Kunne tegne vinkler med bestemt størrelse
Omvendt undervisning

 

Grunntall s.
Mål: Kunne måle vinkler, lengder, omkrets og areal
Omvendt undervisning

Film av Oddvar:
De vanligste måleinstrumentene i GeoGebra

Grunntall s.
Mål: Kunne tegne figurer etter oppgitte mål
Omvendt undervisning

Film av Oddvar:
Tegne en enkel figur etter mål i GeoGebra

Grunntall s.
Mål: Kunne bruke GeoGebra effektivt til å utforske geometriske utfordringer
Omvendt undervisning

 

Grunntall s.
Mål: 
Omvendt undervisning

 

Grunntall s.
Mål: 
Omvendt undervisning

https://campus inkrement.no

Film 


Grunntall s.
 
Mål: 
Omvendt undervisning

https://campus inkrement.no

Film 


Grunntall s.