Geometri i kunsten

 
Mål: Kunne finne et eller flere forsvinningspunkt på en tegning
Omvendt undervisning:

Campus Inkrement:
Ett forsvinningspunkt
To forsvinningspunkter

Grunntall s. 
 
Mål: Kunne regne med det gylne snitt
Omvendt undervisning:

Campus Inkrement:
Geometri i teknologi, kunst og arkitektur

Grunntall s. 
 
Mål: Kunne finne symmetriakser
Omvendt undervisning:

Campus Inkrement:
Speilingssymentri

Grunntall s. 
 
Mål: Kunne speile en figur ved hjelp av passer og linjal
Omvendt undervisning:
Campus Inkrement:
Speiling ved hjelp av passer og linjal

Grunntall s. 
 
Mål: Kunne rotere en figur ved hjelp av passer og linjal
Omvendt undervisning:

Campus Inkrement:
Rotasjon

Grunntall s. 
Mål: 
Omvendt undervisning:
Campus Inkrement:


 

Grunntall s. 
Mål: 
Omvendt undervisning

https://campus inkrement.no

Kapittel 1: 

Grunntall s. 
 
Mål: 
Omvendt undervisning

https://campus inkrement.no

Kapittel 1: 

Grunntall s. 
 
Mål: 
Omvendt undervisning

https://campus inkrement.no

Kapittel 1: 

Grunntall s. 
 
Mål: 
Omvendt undervisning

https://campus inkrement.no

Kapittel 1: 

Grunntall s. 
 
Mål: 
Omvendt undervisning

https://campus inkrement.no

Kapittel 1: 

Grunntall s. 
 
Mål: 
Omvendt undervisning

https://campus inkrement.no

Kapittel 1: 

Grunntall s. 
 
Mål: 
Omvendt undervisning

https://campus inkrement.no

Kapittel 1: 

Grunntall s.