Egenskaper med vinkler, trekanter, firkanter og sirkelen

Mål: Kunne kjenne til begrepene: Linje, linjestykke, stråle, punkter, skjæringspunkter og parallelle linjer
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Linjer og punkter

Grunntall s. 104            
Mål: Kjenne til vinkelbein, toppunkt, spiss/ rett/ stump vinkel, nabovinkler og toppvinkler
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Vinkler

Grunntall s. 109         
Mål: Kunne måle og tegne vinkler ved bruk av gradskive
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Å måle og tegne vinkler

Grunntall s. 106 - 108            

Mål: Kunne beregne vinkler ved hjelp av toppvinkler, nabovinkler og komplementvinkler
Omvendt undervisning

                                                                   
 

                                                               
 
Mål: Kunne kjenne til egenskaper til rettvinklet, likebeint og likesidet trekant
Omvendt undervisning

Campus Inkrement
Ulike trekanter

                                       
Mål: Kunne kjenne til egenskaper til kvadrat, rektangel, rombe, parallellogram og trapes 
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Firkanter

Grunntall s. 238 - 242
 
Mål: Kunne egenskapene til en sirkel (sentrum, radius, diameter og sirkelinje, korde og tangent)
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Sirkelen

Grunntall s. 
Mål: 
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
 

Grunntall s.