Konstruksjon

 
Mål: Kunne konstruere en normal, midtnormal og en normal fra et punkt
Omvendt undervisning

Campus inkrement:
Konstruksjon av normaler

Grunntall s. 115 - 118

Mål: Kunne konstruere parallelle linjer
Omvendt undervisning

https://campus inkrement.no

    
                                 

Mål: Kunne konstruere 60o og 90o vinkel
Omvendt undervisning

Campus inkremnet:
Konstruksjon av vinkler

Grunntall s.110 - 114       

Mål: Kunne halvere vinkler
Omvendt undervisning

Campus inkremnet:
Halvering av vinkler

Grunntall s.110 - 114  
 
Mål: Kunne konstruere andre vinkler enn 60o og 90o vinkler
Omvendt undervisning

Campus inkremnet:
Konstruere andre vinkler

Grunntall s.110 - 114      
 
Mål: Kunne konstruere trekanter
Omvendt undervisning

Campus inkremnet:
Konstruksjon av trekant

                                      
 

Mål: Kunne konstruere firkanter
Omvendt undervisning                           

 

                                                
Mål: Du skal kunne tegne hjelpefigur og skrive konstruksjonsforklaring
Omvendt undervisning

 

Grunntall s.                  
 

Mål: Du skal kunne konstruere tangenter til en sirkel
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Sirkelen

Grunntall s.                 
Mål: Du skal kunne bruke konstruksjon til å finne sentrum i en sirkel
Omvendt undervisning:

Campus Inkrement:
Sirkelen

Grunntall s.