Areal og omkrets

Mål: Du skal kjenne igjen arealenhetene og kunne gjøre om mellom disse
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Areal

Grunntall s                
 
Mål: Du skal kunne regne ut areal og omkrets av kvadrat og rektangler
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Omkrets og areal av rektangler

Grunntall s                
Mål: Du skal kunne regne ut areal og omkrets av parallellogram og rombe
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Omkrets og areal av parallellogram

Grunntall s.

Mål: Du skal kunne regne ut areal og omkrets av en trekant
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Omkrets og areal av en trekant

Grunntall s.               

Mål: Du skal kunne regne ut areal og omkrets av trapes
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Omkrets og areal av trapes

Grunntall s.              

Mål: Du skal forstå at pi er et forholdstall og vite verdien til pi
Omvendt undervisning

 

Grunntall s.    
 
Mål: Du skal kunne regne ut areal og omkrets av en sirkel
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Omkrets og areal av sirkel

Grunntall s.