Klasse 8e              

Prøven ligger på Campus. 

Hjelpemidler. Penn og pair + kalkulator
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dag tenkte jeg vi skulle prøve en test i liknninger:)

Gå inn på Campus på vanlig måte.
 
Velg prøver og gjør oppgavene. Det er lov å bruke hjelpemidler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Send meg en chatmelding på hvor du er og hvordan det går.

 
Nå jobber vi på fire steder:
Kap Hva Kommentar
10 Likninger Her bør du beherske hele kap. (ikke 10.7 Digtialt)
11 Algebra/Lik. Her jobber du hvis ønsker mer utfordring.
4 Prosent Sliter du med prosent, bør du jobbe med dette kap.
5 Potenser Ferdig med de over. Prøv deg her:)
Tips til videre jobbing:
 • ikke gå videre før du er klar
 • ikke jobb med oppgaver som er for lette
 • se videoer på nytt hvis du ikke forstår oppgaver
 
Husk: Øvelse gjør mester
 
 
 
 
 
Hopp over denne når du kommer dit 
 
10. 7 Løse likninger digitalt
 
 • Se alle videoene. Også eksempler. Ikke slurv med det. Jeg ser det i loggen.
 • Gjør oppgaver til tema. Jobb med det nivået du synes er greit.
 • Jobb i ca. en time. Bruk de siste 5 minuttene på evaluere dagens økt.
 • Jeg kommer til å følge opp de som ikke gjør det de skal.
 
Nå er du fedig med hele kapittel 10, prøve deg på kapittel 11.
 
Gå til 11. 4 Likninger med parenteser.
 
Begynner det å bli vanskelig? Start med prosent 4.1 - 4.9
 
 
 
 
 

 

Følg denne linken til onsdagens opplegg

 

Logg deg inn på Campus etter kl. 16.00 i dag.

 
Campus er bare åpen for oss etter klokken 16.00.
Det betyr at vi må ha en økt på ettermiddagen/kvelden istedet.
 
 
Det første vi må gjøre er å komme oss inn på samme kurs i Campus Inkrement.
 
Følg denne linken og logg deg på med Feide.
 
 
 
Deretter velger du meld deg på nytt kurs. Kurskode YBMW
 
 
Ikke inne? Send mail til: Oddvar.thuve@horten.kommune.no
 
 

Uke 12 og 13

Se filmen ved å trykke på linken under:
 
 
       
 
 
 
Mål for uken:
 • Du skal kunne løse tekstoppgaver ved hjelp av likninger
 • Du skal kunne løse likninger med parenteser
 • Du skal kunne sette prøve på likninger
 
 
Uke 10
Mål for uken:
 • Kunne forstå hva en likning er
 • Kunne addere og subtrahere med et tall på begge sider av likhetstegnet
 • Kunne multiplisere og dividere med et tall på begge sider av likhetstegnet
          
 
 
Uke 9
Vi avslutter tema algebra
Neste uke kommer studentene. Nyt tema: Likninger
 
 
 
 
 
Uke 6 og 7
 
Vi regner videre med bokstaver
 
Mål du skal kunne:
 • trekke sammen bokstavuttrykk med like variabler
 • trekke sammen bokstavuttrykk med ulike variabler
 • regne bokstavuttrykk med de fire regneartene
 • regne bokstavutrykk med parenteser

                

 
 
 
 
Uke 3 - 5
 
Mål du skal kunne:
 • Kunne forstå hva som menes med et algebraisk uttrykk
 • Kunne forstå og lage et uttrykk med variabler
 • kjenne igjen mønstre av figurer og tall
 • fortsette mønstre
 • forklare med ord, formler og symboler hvordan mønstre er bygd opp
 

 
 
 
 
Uke 2

Mål: du skal kunne..

 • skrive tall som potenser
 • gange og dele potenser med samme grunntall
 • regne potenser og flere regnearter i samme regnestykke
 • kjenne til potenser med 10 som grunntall, eks 103 = 1000 
 • skrive tall på standardform 

Uke 50
Prosent
 
Vi finner prosenten
 
 
 
 
 
Uke 48 og 49

Tema: Tentamen (tirsdag 3. desember)

 
Hjelpemilder Tema
Del 1 Fire regneartene
Del 1 Regnerekkefølge
Del 1 Partall, oddetall og primtall
Del 1 Faktorisering
Del 1  Brøk
Del 1 Vei, fart og tid
Del 1  Porblemløsning                                                       
Hjelpemidler Tema
Del 2 Fire regneartene
Del 2 Excel
Del 2 Brøk
Del 2 Tektstoppgaver
Del 2 Problemløsning                                                     

 

 
 
 
Uke 42

Tema: Divisjon / forberede oss til prøve 

 

 

 

Uke 41 

Tema: Multiplikasjon

Vi så litt på hvordan vi kunne bruke faktorisering til å forenkle multiplikasjonstykker i uke 38.
 
Noen ganger funker det litt dårlig, og da må vi bruke andre metoder.
 
Denne uken tenkte jeg vi skulle set på en metode som funker veldig bra
 
         
 
 
 
 
Uke 37, 38 og 39   Tema: Faktorisering
Mål:
 • Du skal vite hva som menes med en faktor
 • Du skal vite hva som menes med et produkt
 • Du skal vite hva som menes med et faktorpar
 • Du skal kunne forklare foskjellen på primtallfaktorisering og faktorisering
 • Du skal kunne faktorisere enkle tall
 • Du skal kunne skille mellom primtall og sammensatte tall

 

Velkommen til nytt skoleår.

 
 
 
 
 
 
 

Snarvei til Kikora (klikk på bildet)

Snarvei til Campus (klikk på bildet)

Vi tar en test i dette kap. torsdag (7.mai)