Bokstavuttrykk

Mål:  Kunne forstå hva som menes med et algebraisk uttrykk
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Bokstavuttrykk

Grunntall s. 54
Mål: Kunne forstå og lage et uttrykk med variabler
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Utrykk med variabler

Grunntall s. 
Mål: Kunne trekke sammen bokstavuttrykk med like variabler
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Regning med bokstavuttrykk
Grunntall s. 55

Mål: Kunne trekke sammen bokstavuttrykk med ulike variabler
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Regning med bokstavuttrykk
Grunntall s. 55 / 56
 

Mål: Kunne regne bokstavuttrykk med de fire regneartene
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Mer regning med bokstavuttrykk

Grunntall s. 54
 
Mål: Kunne regne bokstavutrykk med parenteser
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Parenteser og bokstavuttrykk

Grunntall s. 55 - 58
 
Mål: Kunne regne bokstavutrykk med potenser
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Potenser og bokstavuttrykk
Mål: Kunne sette inn en verdi for den variable i et uttrykk
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Sette tall inn i uttrykk

Grunntall s. 70 - 72    

 

 

Mål: Kunne regne med bokstavuttrykk og potenser
Omvendt undervisning

https://campus inkrement.no

Kapittel 2: Potenser og bokstavuttrykk

Grunntall s. 58 - 59