Likninger

Mål: Kunne forstå hva en likning er
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Likninger
Grunntall s. 
Mål: Kunne addere og subtrahere med et tall på begge sider av likhetstegnet
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Likninger med addisjon og subtrasksjon
Grunntall s. 290 - 294

Mål: Kunne multiplisere og dividere med et tall på begge sider av likhetstegnet
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Likninger med multplikasjon og divisjon
Grunntall s. 294 - 298

Mål: Kunne addere og subtrahere med x på begge sider av likhetstegnet
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Addere og subtrahere med x
 
Grunntall s.
 

Mål: Kunne multiplisere og dividere med x på begge sider av likhetstegnet
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Multiplisere med 
 
Grunntall s.

Mål: Kunne løse enkle kvadratiske likninger
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Kvadratiske likninger
 
Grunntall s.
 

Mål: Kunne sette prøve på likninger
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Å sette prøve på likninger                   
Grunntall s. 300 - 301

Mål: Kunne løse likninger med parenteser
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Likninger med parenteser                                                  
Grunntall s. 299 - 300
 

 

Mål: 
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
 
Grunntall s.
Mål: 
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
 
Grunntall s.
Mål: Kunne løse likninger med multiplikasjon og divisjon
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Likninger med multplikasjon og divisjon
Grunntall s. 294 - 298