Tallrekker og figurtall

 
Mål: Kunne finne neste tall i ei tallrekke
Omvendt undervisning

Campus Inkremnet:
Figurtall og rekker
Grunntall s.
 
Mål: Kunne finne det neste figurtallet i en figurtallrekke 
Omvendt undervisning

Campus Inkremnet:
Figurtall og rekker
Grunntall s.
Mål: Kunne finne systemet i figurtall 
Omvendt undervisning

https://campus inkrement.no

Kapittel 2: 
Grunntall s.
Mål: Kunne finne en formel uttrykt med n i en figurtallrekke
Omvendt undervisning

https://campus inkrement.no

Kapittel 2: 
Grunntall s.
Mål: 
Omvendt undervisning

https://campus inkrement.no

Kapittel 2: 
Grunntall s.
Mål: 
Omvendt undervisning

https://campus inkrement.no

Kapittel 2: 
Grunntall s.
 

 

Mål: Kunne finne neste tall i enkle figurtall og tallrekker
Omvendt undervisning

https://campus inkrement.no

Kapittel 2: 
Grunntall s.