Treningsoppgaver prosent    
Prosent/promille Fasit i word Videofasit
Oppgaver som Sigrid har laget Fasit fra Sigrid  
     
Prosentfaktor/vekstfaktor