Treningsoppgaver statistikk    
Grunnleggende statistikk Fasit i word Videofasit
     
     
Statistikk og regneark