Treningsoppgaver tall    
Tallforståelse Fasit i word Videofasit
     
     
Skriftlig hoderegning    
 Enkle oppgaver å begynne med     
     
Delelighet og faktorisering    
Lag et nytt multiplikasjonsstykke    
Regler for delelighet Regler for delelighet  
Primtall, sammensatte tall og faktorisering Primtall, sammensatte...  
Potenser    
Potenser og standardform    

 

 

 

 

  1.  Primtall, sammensatte tall, faktorisering og primtallsfaktorisering (med fasit). 

  2. Regler for delelighet  (med fasit)

  3. Brøk på tallinje, forkorting og utviding

  4.  Sum og differanse av brøker, uekte brøker og blandet tall 

  5. Brøk, prosent og desimaltall

  6. Oppgaveark til prosent som er delt ut i uke 4. Et forslag fra Sigrid hvordan man kan løse og ikke minst føre oppgavene. Fasit

Primtall, sammensatte tall, faktorisering og primtallsfaktorisering

Denne seksjonen er tom.