Grunnleggende statistikk

 
Mål: Du skal kunne plasere data inn i en frekvenstabell 
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Frekvens 
Grunntall s. 
Mål: Du skal kunne kjenne igjen og lage et søylediagram
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Stolpediagram
Grunntall s.

Mål: Du skal kunne lese og lage et linjediagram
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Linjediagram
Grunntall s.
 
 
Mål: Du skal kunne regne gjennomsnitt
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Gjennomsnitt
Grunntall s. 
Mål: Du skal kunne finne medianen i en mengde
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Median
Grunntall s.

Mål: Du skal kunne finne typetallet i en mengde
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Typetall
Grunntall s.
 
Mål: Du skal kunne finne variasjonsbredden til en mengde
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Variasjonsbredde
Grunntall s.
Mål: Du skal kunne gjennomføre og presentere en undersøkelse
Omvendt undervisning

Campus Inkrement
Gjennomføre en undersøkelse
Grunntall s.          
 
Mål: Du skal kunne plasere data inn i en frekvenstabell 
Omvendt undervisning

https://campus inkrement.no

Film 5.1: Frekvens 
Grunntall s. 

 

Mål: Du skal kunne kjenne igjen og lage et søylediagram
Omvendt undervisning

https://campus inkrement.no

Film 5.2: Stolpediagram
Grunntall s.

 

Mål: Du skal kunne regne gjennomsnitt
Omvendt undervisning

https://campus inkrement.no

Film 5.3: Gjennomsnitt
Grunntall s. 

 

Mål: Du skal kunne finne medianen i en mengde
Omvendt undervisning

https://campus inkrement.no

Film 5.4: Median
Grunntall s.

 

Mål: Du skal kunne finne typetallet i en mengde
Omvendt undervisning

https://campus inkrement.no

Film 5.5: Typetall
Grunntall s.
 

 

Mål: Du skal kunne finne variasjonsbredden til en mengde
Omvendt undervisning

https://campus inkrement.no

Film 5.6: Variasjonsbredde
Grunntall s.

 

Mål: Du skal kunne lese og lage et linjediagram
Omvendt undervisning

https://campus inkrement.no

Film 5.7: Linjediagram
Grunntall s.
 
 
Mål: Du skal kunne gjennomføre og presentere en undersøkelse
Omvendt undervisning

https://campus inkrement.no

Film 5.8: Gjennomføre en undersøkelse
Grunntall s.