Statistikk og regneark

 
Mål: Kjenne til programmet Excel og vite hva du kan bruke det til
Omvendt undervisning

 

Grunntall s.
 
Mål: Kunne lage frekvenstabell i et regneark
Omvendt undervisning

 

Grunntall s.
 
Mål: Kunne lage et passende diagram ut i fra en frekvenstabell
Omvendt undervisning

 

Grunntall s.
 
Mål: Kunne tilpasse diagrammet, slik at det presenterer dataene på en fornuftig måte
Omvendt undervisning

 

Grunntall s.
 
Mål: Kunne eksportere et diagramm fra Excel til et annet dokument
Omvendt undervisning

Film av Oddvar:
Eksportere et diagram fra Excel til Word og PowerPoint

Grunntall s.
Mål: Kunne bruke funksjonene summer og gjennomsnitt
Omvendt undervisning

Film av Oddvar:
Bruke funksjonene summer og gjennomsnitt i Excel

Grunntall s.
 
Mål: 
Omvendt undervisning

 

Grunntall s.
Mål: 
Omvendt undervisning

https://campus inkrement.no

Film 


Grunntall s.
 
Mål: 
Omvendt undervisning

https://campus inkrement.no

Film 


Grunntall s.
 
Mål: 
Omvendt undervisning

 

Grunntall s.
 
Mål: 
Omvendt undervisning

 

Grunntall s.
 
Mål: 
Omvendt undervisning

 

Grunntall s.
 
Mål: 
Omvendt undervisning

 

Grunntall s.
Mål: 
Omvendt undervisning

 

Grunntall s.
 
Mål: 
Omvendt undervisning

 

Grunntall s.
Mål: 
Omvendt undervisning

https://campus inkrement.no

Film 


Grunntall s.
 
Mål: 
Omvendt undervisning

https://campus inkrement.no

Film 


Grunntall s.