Tallforståelse og hoderegning

Mål: Du skal kunne regne med de fire regneartene (barneskolen)

Dette har du jobbet mye med på 
barneskolen.   
 

Grunntall s. 14 - 16             

           
Mål: Du skal kunne kjenne igjen partall, oddetall og vite hva som menes med et siffer
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:                   
Naturlige tall 
Grunntall s. 10 - 14  og 41   

PowerPoint: Partall og oddetall
 
Mål: Du skal kunne kjenne igjen plassverdien til et siffer og skrive et tall på utvidet form
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Plassverdi og utvidet form
Grunntall s. 11  

PowerPoint: Utvidet form
                       
Mål: Forstå hva som menes med likhetstegnet ( = ) og hvordan vi bruker det riktig
Omvendt undervisning    

Film av Oddvar:
Hvordan bruke likhetstegnet riktig?
                           
                                         

  
Mål: Kunne regne med overslag i hodet og på papir
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Overslagsregning
Grunntall s.                              
Mål: Kunne bruke avrundingsregler når du runder av et tall
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Avrunding av desimaltall
Grunntall s.                              
Mål: Forstå hvilke regler som gjelder for rengerekkefølge
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Regnerekkefølge
Grunntall s.                              
Mål: Kunne plassere negative tall på ei tallinje
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Negative tall
Grunntall s.                              
Mål: Kunne regne med negative tall
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Regning med negative tall
Grunntall s.