Grunnleggende brøk 

Mål:  Kjenne til ordene teller, nevner, brøkstrek å bruke begrepene til å skrive en brøk
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Hva er brøk?

Grunntall s. 64 - 65 
            

Mål: Du skal vite at forskjellige brøker kan ha lik verdi (likeverdige brøker)
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Likeverdige brøker

Grunntall s.66 - 68                   
 

Mål: Du skal kunne forkorte og utvide brøker til likeverdige brøker
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Utviding og forkorting av brøker

Grunntall s.68 - 70  

                  

Mål: Du skal kunne forstå en brøk ut fra en helhet
Omvendt undervisning

Film av Oddvar:
Brøk ut fra en helhet
                               
Mål: Du skal kunne gjøre om mellom blandet tall og uekte brøk 
Omvendt undervisning

Campus Inkrement
Uekte brøk og blandet tall

Grunntall s. 66 - 68  

 
Mål: Du skal kunne gjøre om fra brøk til desimaltall
Omvendt undervisning

Campus Inkrement
Brøk og desimaltall

Grunntall s. 81 - 83 

 
Mål:  Du skal kunne gjøre om fra desimaltall til brøk
Omvendt undervisning

Campus Inkrement
Fra desimaltall til brøk

Grunntall s. 81 - 83     

 

Mål:  Du skal kunne plassere desimaltall på ei tallinje
Omvendt undervisning


 

                                   
 

Mål: Du skal kunne plassere brøker på en tallinje
Omvendt undervisning