Brøk og de fire regneartene

 
Mål: Du skal kunne addere og subtrahere brøker med lik nevner
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Addisjon og subtrasksjon med lik nevner

Grunntall s.72                                 

      
Mål: Du skal kunne finne en fellesnevner og forstå hvorfor vi trenger fellesnevner
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:             
Vi sammenlikner brøker

Grunntall s.71 - 72         
 
Mål: Du skal kunne addere og subtrahere brøker med ulik nevner
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Addisjon og subtraksjon med ulik nevner        

Grunntall s.73 - 76                             
 
Mål: Du skal kunne multiplisere en brøk med et helt tall og en annen brøk
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Brøk og mulitplikasjon


Grunntall s. 76 - 79    
 
Mål: Du skal kunne finne brøkdelen av et tall
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Brøkdelen av et tall


Grunntall s. 78           
Mål: Du skal kunne dividere en brøk med et helt tall og en annen brøk
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Brøk og divisjon
Grunntall s. 79 - 81