Prosent og promille

Mål: Du skal vite at % betyr hundredel
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Prosentbegrepet          

Grunntall s. 88
Mål: Kunne gjøre om mellom prosent, brøk og desimaltall 
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Prosent som brøk
Prosent og desimaltall
Grunntall s. 89 - 90              
Mål: Finne verdien av et tall når prosenten er oppgitt
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Prosenten av et tall                          

Grunntall s. 91 - 93
Mål: Kunne finne prosenten
Omvendt undervisning

Film av Oddvar.
Å finne prosenten                

Grunntall s. 94 - 98
Mål: Du skal vite at promille betyr 1000 - del.
Omvendt undervisning


 


                 
 
Mål: Kunne regne med promille
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Prosent og promille
Å finne promillen                   

Grunntall s. 98 - 99           

 

Mål: Du skal kunne regne med prosentfaktor
Omvendt undervisning