Skriftlig hoderegning

Mål: Forstå hva som menes med et skriftlig mellomledd
Omvendt undervisning

Film av Oddvar:
Skriftlig mellomledd               

Mål: Bruke skriftlig hoderegning til å regne raskt og effektivt i de fire regneartene
Omvendt undervisning

Filmer av Oddvar:
  1. Addisjon
  2. Subtraksjon
  3. Multiplikasjon
  4. Divisjon
Mål: Utvikle egne strategier i hoderegning og forklare disse til de andre i klassen

 
Mål: Høre på andres strategier i hoderegning å ta stilling til om de er brukbare for deg