Klasse 9d

Uke 12

Denne uken blir det å jobbe på Kikora og Campus Inkrement. Se på fiilmene inne på campus først. Koden ligger inne på OneNote. 
På kikora har jeg laget gjøremål. 
 

Uke 11

Vi jobber denne uken med Pytagoras' læresetning. 
 
Forrige uke jobbet vi med spesielle trekanter, likesidete trekanter og 30-60-90-trekanter. Repeter dette for deg selv, f.eks ved å se denne videoen
 

Uke 10

Da har vi så smått begynt på nytt tema, geometri. Vi arbeidet med mangekanter på torsdag, der vi utforsket og fant generell formel for vinkelsum i mangekant. 
Denne uken jobber vi med trekanter, og deres egenskaper. 
Ord det kan være lurt å kunne:
- rettvinklet trekant
- likebeint trakant
- katet
- hypotenus
- Pytagoras 
 
Lekse denne uken: 
Gjør oppgaver på side 170-172 i Grunntall 9. Velg minst 4 oppgaver. 
 

Uke 5

Vi jobber videre med personlig økonomi. Prosjektet vårt skal være ferdig denne uka, dere får timene på skolen til å jobbe med det. 
 
Gjør denne oppgaven og lever på skooler innen fredag.

Uke 4

Vi skal fortsette å jobbe med Livsmestring - jobb og sparing i mattemtimene. 
 
Lekse denne uken er å se  Teenage Boss sesong 1 episode 2 - Anders .
 
På OneNote - "hjemmearbeid" ligger 10 spørsmål til episoden som dere skal svare på. Det kan være lurt å lese alle spørsmålene først, for så å se filmen. Det er ikke alle spørsmålene som er i kronologisk rekkefølge. 
 
 

Uke 3

Mål for uka: Kunne summere, multiplisere og finne gjennomsnitt ved hjelp av Excel.
                    Kunne regne ut lønnen ved hjelp av timelønn og antall timer.
                    Kunne regne ut hvor mange timer man må jobbe for å oppnå en viss lønn når man har timelønnen.
 
Lekse:  Oppgaven leveres på Skooler innen fredag.
 

 

Uke 2

Godt nytt år!
 
Vi skal de neste ukene jobbe med personlig økonomi i det overordnede temaet livsmestring. 
I uke 1 skal vi ha Hysj-prosjekt i tre dager, det blir derfor ikke så mye matematikk. 
 
Vi starter på mandag med å snakke om en del begreper vi finner i økonomi.
 
Lekse: Fyll ut utdelt ark. Dere har ingen andre lekser denne uken, så det burde gå fint! :)
 

Tips til hvor du kan gå:                     Biblioteket

                                                         Subway/McDonalds/etc

                                                         Park og anlegg i kommunen

                                                         Gartneri

                                                         Avisbud

                                                         Stall/gård/landbruk

                                                         Frisør

                                                         Kiosk

                                                         Cafe

                                                         Renhold

                                                         Hotell

                                                        Butikker av ulike slag

Uke 49

Vi øver til tentamen. Her finner dere Øve del 1 og Øve del 2

Uke 48

Vi fortsetter med likninger, og jobber i vårt eget tempo. Noen går nå over på likninger med parenteser og annet moro. Tentamen lurer rundt hjørnet, så leksa er en gammel del 2, denne kan løses med hjelpemidler.  Leksa finner du her om du skulle miste arket du får av meg. 
 
 

Uke 47

Vi jobber med likninger på skolen denne uka, dere må ha med Grunntall. Synes du likninger er vanskelig? Her er en video som forklarer hvordan du kan løse ulike likninger.
 
Fordi det nærmer seg tentamenstid, så blir leksa denne uka å gjøre en del 1 av en gammel tentamen. Noen oppgaver er lette, noen er vanskeligere, og noen kan virke umulige. Det viktigste er at du prøver, og øver deg på noen strategier som du kan bruke når du står fast i et problem. Husk også å ikke bli fortvilet om du ikke får til alt, øv på en ting av gangen! :)
 
 

 

Uke 45

  • Nå har vi jobbet med algebra og variabler lenge. Denne uke skal vi bevege oss inn i verden med ligninger. 
  • I lekse til onsdag skal dere lage to tankekart. 
  • Tankekart med tema: algebra og variabler
  • Tankekart med tema: ligninger

 

 

Uke 44

Nå har vi kommet et godt stykke inn i arbeid med algebra. Vi har ikke jobbet så mye med oppgaver innenfor dette temaet, så det kommer vi til å gjøre denne uken. 
Dere får et oppgavehefte, med oppgaver hentet fra lærebøkene Maximum og Faktor. Dette heftet skal dere jobbe med på skolen, og det blir en del av leksen deres. Det er mange oppgaver, og det er ikke meningen at alle skal gjøre alle. Jeg har gradert vanskegraden på oppgavene med nr. 1, 2 og 3. Velg oppgaver på det nivået som dere tenker det er hensiktsmessig at dere jobber. Om dere ser at oppgaven dere har valgt blir for lett, går dere videre til en oppgave med et høyere nivå. Jo flere oppgaver dere får gjort, jo mer får dere øvd.
 
Lekse denne uken: 
Dere skal velge 4 oppgaver fra oppgaveheftet som dere skal føre pent inn i innføringsboken deres. Leksene skal være ferdig innen torsdag. Da kommer jeg innom og henter bøkene deres. 

 

Uke 43

Denne uken skal vi jobbe med parenteser i algebraiske uttrykk. I lekse denne uken skal dere se 3 filmer og ta notater i kladdeboken deres. Videoene skal være sett til onsdag 23.10. 
 

Uke 42

Denne uken skal vi jobbe med å finne verdien i algebraiske uttrykk. Mandagen bruker vi til å spille regnespill, og onsdag beveger vi oss litt lengre inn i regning med bokstavuttrykk. 
 
Lekse denne uken ligger på Kikora. Jobb godt  med leksene, så får du en ekstra øvelse i arbeid med variabler.  

Uke 39

Hei-uka. 
Denne uken er det leksefri, da dere skal fokusere på å være sammen med venner og være hyggelig med hverandre. 
Vi skal på skolen jobbe med variabler - det å lage uttrykk med variabler. 
 
{
  "ns": "yt",
  "el": "embedded",
  "cpn": "4Gsr3380k7f-yeZz",
  "docid": "tHYis-DP0oU",
  "ver": 2,
  "referrer": "https://www.youtube-nocookie.com/embed/tHYis-DP0oU/?controls=1&enablejsapi=1&modestbranding=1&showinfo=0&origin=https%3A%2F%2Fnb.khanacademy.org&iv_load_policy=3&html5=1&fs=1&rel=0&hl=no&cc_lang_pref=no&cc_load_policy=1&start=197",
  "cmt": "121.452",
  "ei": "r9iHXdemLsrk7QTn1ZGAAw",
  "fmt": "244",
  "fs": "0",
  "rt": "24.606",
  "of": "ruXoLvZpe1dXNL7m-EbZJQ",
  "euri": "https://nb.khanacademy.org/math/pre-algebra/pre-algebra-equations-expressions/pre-algebra-evaluating-expressions/v/what-is-a-var",
  "lact": 4,
  "cl": "270169268",
  "mos": 0,
  "state": "8",
  "vm": "CAEQABgEKixLUDROejA0Sm1vSDJlMkIyc3hFejNYZmo5N3RySVVodXZLd0xMY2tMbjRVPQ",
  "volume": 100,
  "c": "WEB_EMBEDDED_PLAYER",
  "cver": "20190920",
  "cplayer": "UNIPLAYER",
  "cbr": "Chrome",
  "cbrver": "76.0.3809.132",
  "cos": "Windows",
  "cosver": "10.0",
  "splay": "1",
  "hl": "nb_NO",
  "cr": "NO",
  "len": "197.401",
  "fexp": "23744176,23745073,23757412,23788875,23793834,23804281,23808949,23828084,23828243,23829055,23832435,23832544,23835021,23836227,23836965,23837742,23837772,23837993,23838313,23838574,23838574,23839362,23840217,23840494,23842663,23842986,23843288,23843319,23843533,23844356,9449243",
  "afmt": "251",
  "size": "337:599:1.5",
  "inview": "1",
  "cc": ".no",
  "vct": "121.452",
  "vd": "197.401",
  "vpl": "88.483-89.195,118.320-121.452,197.000-197.401",
  "vbu": "0.000-30.001,53.333-74.666,85.333-105.621,110.001-149.333,192.000-197.199",
  "vpa": "0",
  "vsk": "0",
  "ven": "0",
  "vpr": "1",
  "vrs": "4",
  "vns": "2",
  "vec": "null",
  "vvol": "1",
  "totalVideoFrames": 342,
  "droppedVideoFrames": 0,
  "lct": "121.258",
  "lsk": false,
  "lmf": false,
  "lbw": "1219380.784",
  "lhd": "0.057",
  "lst": "0.000",
  "laa": "itag=251,type=3,seg=14,range=2147980-2303493,time=140.0-150.0,off=0,len=155514,end=1",
  "lva": "itag=244,type=3,seg=27,range=373403-394470,time=144.0-149.3,off=0,len=21068,end=1",
  "lar": "itag=251,type=3,seg=14,range=2147980-2303493,time=140.0-150.0,off=0,len=155514,end=1",
  "lvr": "itag=244,type=3,seg=27,range=373403-394470,time=144.0-149.3,off=0,len=21068,end=1",
  "lab": "0.000-30.001,50.001-105.621,110.001-150.001,190.001-197.401",
  "lvb": "0.000-37.333,53.333-74.666,85.333-149.333,192.000-197.199",
  "ismb": 10030000,
  "relative_loudness": "-8.679",
  "optimal_format": "480p",
  "user_qual": "auto",
  "debug_videoId": "tHYis-DP0oU",
  "0sz": false,
  "op": "",
  "yof": false,
  "dis": "",
  "gpu": "ANGLE_(Intel(R)_UHD_Graphics_620_Direct3D11_vs_5_0_ps_5_0)",
  "cgr": true,
  "debug_playbackQuality": "large",
  "debug_date": "Sun Sep 22 2019 22:25:44 GMT+0200 (sentraleuropeisk sommertid)"
}

Uke 38

Denne uken skal dere på Naursenteret på mandagen. På onsdag 18.09 skal vi ha en parprøve i matematikk, som varer i 1,5 time. Hanne-Marte skal på kurs, så Sigrid kommer til å være inne hos dere den første timen. 
 
Denne uken blir leksen å se to videoer fra Khan Academy, "Hva er en variabel" og "Hvorfor bruker vi ikke multilpikasjonstegnet?" Ønskerdere å gjøre mer, kan dere jobbe på Kikora. 

 

Uke 37

Denne uken har vi nasjonale prøver i regning på mandag fra kl. 09.30 - 11.00. 
På onsdag skal vi jobbe med ulike representasjoner av figurtall. 
 
Lekse denne uken blir også  på  Kikora 
 

Uke 36

Denne uken skal vi jobbe litt med nasjonale prøver og videre med figurtall. Dere får utdelt et hefte med oppgaver om figurtall på mandag, som vi skal jobbe med litt på mandag og litt på onsdag. 
 
Lekse denne uken er gjøremål på  Kikora. Logg på med Feide. Leksene skal være gjort til onsdag. Vi kommer til å bruke en del av oppgavene i timen på onsdag. 
 

 

Uke 35

 
Siden vi har vært på fjelltur på mandag og tirsdag, så blir det bare matte på onsdag denne uken. Det betyr at det ikke blir noen lekser. Vi jobber videre med figurtall fra forige uke, og gå også over på tallrekker. 
 
Hva blir det neste tallet i rekken?
 
1,    2,     5,     10,     17,     ...