Klasse 9e

Uke 14
 
Overflate
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uke 10 - 12
 
Matematikk tirsdag
 
Frida Krisitne Kelvin
Mats Felix Matin
Bogdan Hedda Marthine
Albert Jonas G    Sofia
Khalil Selma Jacob
Amina Amil Bilind
Caitlyn Jonas N Eirik
Ingrid The Sofie Eskil
Thomas Julie Emma
Emil    
Oppgavene ligger her
 
 
 
Vi har stundenter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uke 9
 
Tema: Volum
 
Du skal:
 • kjenne til volumenhetene og omgjøring mellom disse
 • kunne gjøre om mellom kubikk - og literrekka
 • kjenne igjen og beskrive rette prismer
 
 
 
 
Uke 7
 
Målark til prøven
 
Du skal kunne:
 • Regne ut hypotenusen i en rettvinklet trekant når du kjenner til to kateter
 • Regne ut det ene kateten i en rettvinklet trekant når du kjenner hypotenusen og det andre katetet
 • Regne ut to sider i en likebeint, rettvinklet trekant når du kjenner til en side
 • Regne ut to sider i en 90, 60 og 30 trekant når du kjenner til en side.
 • Regne ut en ukjent side ved hjelp av formlikhet.
 • Kunne bevise at to trekanter er formilke.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uke 6
 
Formlikhet
 
Mål:
Du skal kunne:
 • regne ut ukjente sider i en trekant ved hjelp av formlikhet
 • du skal kunne bevise at trekanter er formlike
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uke 1 -  5
 
Mål:
 
Du skal vite:
 • hva som er kateter i en rettvinklet trekant
 • hva som er hypotenus i en rettvinklet trekant
 • regne ut ukjente sider ved hjelp av pytagoras setning
 • renge ut ukjente sider i en 30, 60 og 90 trekant
 • regne ut sider i en rettvinklet, likebeint trekant
 • kunne bestemme om en trekant er rettvinklet ved hjelp av pytagoras setning
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uke 47 - 50
 
Tentamen
 
Del 1 (uten hjelpemidler)
 • de fire regneartene
 • primtall, partall og oddetall
 • prosentregning og enkle brøker
 • toppvinkler, nabovinkler, samsvarende vinkler
 • variasjonsbredde, typetall, gjennomsnitt og median.
 • det vi har jobbet med i høst (se h - matte)
 
Del 2 (med hjelpemidler)
 • GeoGebra
 • Excel
 • Statistikk (vi komer til å se litt på det denne uka.
 
Kommer noe mer her når jeg vet litt mer hva som kommer. 
 
 
Uke 47
 
Arealenhetene
 
Mål: Du skal:
 • kunne gjøre om mellom arealenhetene
 
 
 
 
 
Uke 45 og 46        Areal og omkrets av mangekanter.
 
Mål: Du skal:
 • utforske og begrunne formlene for areal av ulike typer mangekanter
 • regne ut areal og omkrets av kvadrater, rektangler, parallellogrammer, trapeser, trekanter og sammensatte figurer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uke 42 - 44
 
Vi har studenter
 
 
 
 
Uke 40
 
 
 
 
Uke 40
 
Målark til prøven:
 
Uttrykk du må kunne:
 • linje, stråle og linjestykke
 • normaler og parallelle linjer
 • diagonaler
Du må kjenne til egneskapene til
 • rettvinklet, likebeint og likesidet trekant
 • kvadrat, rektangel, parallellogram, rombe, trapes og drage
 • sirkelens egenskaper
 
Vinkler
 • rett, spiss og stumpvinkel
 • likevinkel
 • nabovinkler
 • toppvinkler
 • samsvarende vinkler
 • finne ukjente vinkler ved hjelp av nabovinkler, toppvinkler og samsvarende vinkler
 
Vinkelsumm i mangekanter
 • renge ut vinkelsummen i mangekanter
 • bruke vinkelsummen i mangekanter til å regne ut vinkler
 
 
 
GeoGebra
 • tegne figurer vi har jobbet med
 • kunne ta skjermdump av tegningen og fremgangsmåten.
 • tegne mangekanter
 • tegne regulære mangekanter
 • bruke verktøy for halvering
 • bruke måleverktøy
 
 
 
 
 
 
 
Uke 39
 
 • Tegne enkle trekanter og firkanter i GeoGebra
 • Kopiere trekanter fra GeoGebra inn i et word - dokument
 • Kopiere konstruksjonsforklaring fra GeoGebra og inn i et word - dokument
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uke 38
 
Mål:
 • Kunne bevise ved hjelp av GeoGebra at vinkelsummen i en trekant er 180 grader
 • Regne ut vinkelsummen i en mangekant
 • Tegne enkle trekanter i GeoGebra.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uke 37
 
 
Mål:
 • Du skal kjenne til egenskapene til en sirkel
 • Kunne forklare forholdet mellom diameter og omkrets i en sirkel
 • Kjenne til begrepene radius, diameter, tangent og korde
 • Kjenne til toppunkt og vinkelbein
 • Kunne forklare forskjellen på en stump, spiss og rett vinkel
 •  
 •  
 •  
 
Uke 34,35 og 36
 
 
Mål:
 • Definere og bruke begrepene normal og parallell linje
 • Utforske egenskaper ved sirkler og bruke begreper i tilknytning til sirkler
 • Navngi trekanter, firkanter og andre mangekanter, utforske og argumentere for egenskapene ved dem
 • Tegne sirkler, vinkler, linjer og mangekanter i GeoGebra

 

 
Nytt år, mer Geometri
 
 
Tema: Overflate
 
Mandag:
Mål:
Du skal kunne regne overflate av rette prismer.
 
Tirsdag:
Mål:
Du skal kunne regne overfalte av pyramide og sylinder