Klasse 9e

Uke 40
 
Målark til prøven:
 
Uttrykk du må kunne:
 • linje, stråle og linjestykke
 • normaler og parallelle linjer
 • diagonaler
Du må kjenne til egneskapene til
 • rettvinklet, likebeint og likesidet trekant
 • kvadrat, rektangel, parallellogram, rombe, trapes og drage
 • sirkelens egenskaper
 
Vinkler
 • rett, spiss og stumpvinkel
 • likevinkel
 • nabovinkler
 • toppvinkler
 • samsvarende vinkler
 • finne ukjente vinkler ved hjelp av nabovinkler, toppvinkler og samsvarende vinkler
 
Vinkelsumm i mangekanter
 • renge ut vinkelsummen i mangekanter
 • bruke vinkelsummen i mangekanter til å regne ut vinkler
 
 
 
GeoGebra
 • tegne figurer vi har jobbet med
 • kunne ta skjermdump av tegningen og fremgangsmåten.
 • tegne mangekanter
 • tegne regulære mangekanter
 • bruke verktøy for halvering
 • bruke måleverktøy
 
 
 
 
 
 
 
Uke 39
 
 • Tegne enkle trekanter og firkanter i GeoGebra
 • Kopiere trekanter fra GeoGebra inn i et word - dokument
 • Kopiere konstruksjonsforklaring fra GeoGebra og inn i et word - dokument
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uke 38
 
Mål:
 • Kunne bevise ved hjelp av GeoGebra at vinkelsummen i en trekant er 180 grader
 • Regne ut vinkelsummen i en mangekant
 • Tegne enkle trekanter i GeoGebra.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uke 37
 
 
Mål:
 • Du skal kjenne til egenskapene til en sirkel
 • Kunne forklare forholdet mellom diameter og omkrets i en sirkel
 • Kjenne til begrepene radius, diameter, tangent og korde
 • Kjenne til toppunkt og vinkelbein
 • Kunne forklare forskjellen på en stump, spiss og rett vinkel
 •  
 •  
 •  
 
Uke 34,35 og 36
 
 
Mål:
 • Definere og bruke begrepene normal og parallell linje
 • Utforske egenskaper ved sirkler og bruke begreper i tilknytning til sirkler
 • Navngi trekanter, firkanter og andre mangekanter, utforske og argumentere for egenskapene ved dem
 • Tegne sirkler, vinkler, linjer og mangekanter i GeoGebra

Lekser

 
Prøve fredag 2. oktober
 
08.30 - 11.10
 
 
Prøven vil inneholde det vi har jobbet med til nå.