Klasse 9e

Uke 11

Vi jobber denne uken med Pytagoras' læresetning. 
 
Forrige uke jobbet vi med spesielle trekanter, likesidete trekanter og 30-60-90-trekanter. Repeter dette for deg selv, f.eks ved å se denne videoen
 
 
 

Uke 10

 

Da har vi så smått begynt på nytt tema, geometri. Vi arbeidet med mangekanter forrige uke, der vi utforsket og fant generell formel for vinkelsum i mangekant. 
 
Denne uken jobber vi med trekanter, og deres egenskaper. 
Ord det kan være lurt å kunne:
- rettvinklet trekant
- likebeint trakant
- katet
- hypotenus
- Pytagoras 
 
Lekse denne uken: 
Gjør oppgaver på side 170-172 i Grunntall 9. Velg minst 4 oppgaver. 
 
 
 
 

Uke 9

Vi starter opp med geometri denne uken. 
 
 
På onsdag har vi parprøve i 90 minutter, her blir det litt av alt, slik som dere liker så godt! :)
Prøven er delt i del 1 uten hjelpemidler, og del 2 med kalkulator, bok og PC. 
 
 

 

Uke 6

Lenker til bruk i mattetimen på onsdag:
 
 
 
 
Gjør leksa for uke 4 om du ikke har gjort det ennå. Denne SKAL være gjort før onsdag. 
Har du gjort den? Da har du ikke mattelekse denne uka! :)
 

 

Uke 5

Vi jobber videre med personlig økonomi. Prosjektet vårt skal være ferdig denne uka, dere får timene på skolen til å jobbe med det. 
 
Gjør denne oppgaven og lever på skooler innen fredag.
 
 

Uke 4

Vi skal fortsette å jobbe med Livsmestring - jobb og sparing i mattemtimene. 

 

 
Lekse denne uken er å se Teenage Boss sesong 1 episode 2 - Anders.
 
På OneNote - "hjemmearbeid" ligger 10 spørsmål til episoden som dere skal svare på. Det kan være lurt å lese alle spørsmålene først, for så å se filmen. Det er ikke alle spørsmålene som er i kronologisk rekkefølge. 
 
 

Uke 2

Mål for uka: Kunne summere, multiplisere og finne gjennomsnitt ved hjelp av Excel.
                    Kunne regne ut lønnen ved hjelp av timelønn og antall timer.
                    Kunne regne ut hvor mange timer man må jobbe for å oppnå en viss lønn når man har timelønnen.
 
Lekse: Oppgave som skal leveres på Skooler innen fredag.
 
 
 
 
 
 

Uke 1

Godt nytt år!
 
Vi skal de neste ukene jobbe med personlig økonomi i det overordnede temaet livsmestring. 
I uke 1 skal vi ha Hysj-prosjekt i tre dager, det blir derfor ikke så mye matematikk. 
 
Vi starter på mandag med å snakke om en del begreper vi finner i økonomi.
 
Lekse: Fyll ut utdelt ark. Dere har ingen andre lekser denne uken, så det burde gå fint! :)
 

Tips til hvor du kan gå:                     Biblioteket

                                                         Subway/McDonalds/etc

                                                         Park og anlegg i kommunen

                                                         Gartneri

                                                         Avisbud

                                                         Stall/gård/landbruk

                                                         Frisør

                                                         Kiosk

                                                         Cafe

                                                         Renhold

                                                         Hotell

                                                        Butikker av ulike slag


 

Uke 49

Vi øver til tentamen. Her finner dere Øve del 1 og Øve del 2
 
 

Uke 48

Vi fortsetter med likninger, og jobber i vårt eget tempo. Noen går nå over på likninger med parenteser og annet moro. Tentamen lurer rundt hjørnet, så leksa er en gammel del 2, denne kan løses med hjelpemidler. Denne finner du her om du har mistet den!
 
 
 

Uke 47

Vi jobber med likninger på skolen denne uka, dere må ha med Grunntall. Synes du likninger er vanskelig? Her er en video som forklarer hvordan du kan løse ulike likninger. 
 
Fordi det nærmer seg tentamenstid, så blir leksa denne uka å gjøre en del 1 av en gammel tentamen. Noen oppgaver er lette, noen er vanskeligere, og noen kan virke umulige. Det viktigste er at du prøver, og øver deg på noen strategier som du kan bruke når du står fast i et problem. Husk også å ikke bli fortvilet om du ikke får til alt, øv på en ting av gangen! :)
 

 

Uke 46

På mandag jobber vi videre med likninger. Vi øver på at vi kan gjøre det samme på begge sider av likhetstegnet når vi jobber med likninger. 
 
På onsdag har vi en parprøve. Vi øver oss på denne måten til tentamen. På parprøven kommer det litt av hvert, slik det også vil gjøre på tentamen.
 
Lekse: Utdelt ark. Alle gjør første oppgaven, på de neste oppgavene velger du nivå. 
 
 

Uke 45

Denne uken ser vi på hvordan vi multipliserer to parenteser med hverandre og begynner så smått på likninger. Parprøven utsetter vi til neste uke. 
 
Lekse: Jobb minst 30 minutter med heftet (algebraoppgaver)
 

Uke 44

Denne uken skal vi jobbe med parenteser i algebraiske uttrykk. I lekse denne uken skal dere se 3 filmer og ta notater i kladdeboken deres. Videoene skal være sett til onsdag 30.10. 
 

 

Uke 43

Mål: Sette inn tall for variabler i uttrykk
Forstå hva parenteser betyr.
 
Lekse: Gjøremål i Kikora
 

 

Uke 42

Vi jobber videre med variabler.
Ukens mål: Forstå hvordan algebraiske uttrykk er bygget opp
Kunne legge sammen to variabler.
 
Lekse: Utdelt ark (ble delt ut på mandag)
 

Uke 41

Vi jobber med variabler. 
Ukens mål: forstå hva en variabel er, og hvorfor vi bruker dem.
 
Lekse: gjøremål på kikora
 
 
 

Uke 37

Vi ser på ulike måter å jobbe med figurtall på. Lekser finner du på Kikora. Gjør gjerne oppgavene fra forrige uke om du ikke fikk gjort dem.

 

Uke 36

Vi jobber videre med figurtall. På onsdag får du et oppgavehefte, pass godt på dette.

Lekse: Gjøremål er gitt i Kikora, logg deg på med Feide.

 
 

Velkommen til et nytt skoleår!

I år skal vi bruke Kikora, for å komme deg inn på dette systemet, må du trykke her