Kombinatorikk

 
Mål: Kunne finne antall mulige kombinasjoner når to eller flere ting kombineres
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:                                        
Kombinatorikk
Antall mulige utfall

Grunntall s. 270 - 272
Mål: Du skal kunne ordne data i et valgtre
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Valgtre
Antall mulige utfall
Å finne sannsynsligheten ved flere hendelser

Grunntall s. 270 - 272
 
Mål: Du skal kunne ordne data i krysstabeller
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Å finne sannsynligheten ved hjelp av multiplikasjon

Grunntall s. 270 . 272     
 
Mål: 
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:

 

Grunntall s. 

 

Mål: 
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
 

Grunntall s. 
 
 
Mål: 
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
 

Grunntall s. 
 
Mål: Du skal kunne beregne antallet kombinasjoner av hendelser ved hjelp av regning
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:                                         
Antall mulige utfall
 

Grunntall s. 270 - 272
Mål: Du skal kunne bestemme utfallsrommet for en hendelse 
Omvendt undervisning

Film fra Oddvar:
Film om utfallsrom
 

                 
 
Mål: Du skal kunne løse kombinatorikk ved hjelp av tegning
Omvendt undervisning

Campus Inkrement: