Sannsynlighet

 
Mål: Du skal kunne beregne sannsynlighet ved en enkelt hendelse
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Sannsynlighet ved en eller flere hendelser

Grunntall s. 272 - 274
Mål: Du skal kunne beregne sannsynlighet ved flere hendelser
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Å finne sannsynligheten ved flere hendelser
Å finne sannsynligheten ved hjelp av multiplikasjon

Grunntall s. 274 - 277       
 
Mål: Du skal kunne uttrykke sannsynlighet som brøk, prosent og desimaltall
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Sannsynlighet ved en eller flere hendelser

Grunntall s. 272 - 277
 
Mål: 
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:

 

Grunntall s. 

 

Mål: 
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
 

Grunntall s. 
 
 
Mål: 
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
 

Grunntall s. 
 
Mål: Du skal kjenne til formelen "Antall gunstige/ antall mulige"
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Sannsynlighet ved en eller flere hendelser
Gunstige utfall

Grunntall s. 272 - 277
Mål: Du skal kunne løse sannsynlighet ved hjelp av tegning
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
 

                  
 
Mål: Du skal kunne finne sannsynligheten ved hjelp av multiplikasjon
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Å finne sannsynligheten ved hjelp av multiplikasjon

Grunntall s. 274 - 277       
 
Mål: Du skal kunne finne sannsynligheten ved hjelp av simulering
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Simulering

Grunntall s. 274 - 277       
Mål: Kunne se forskjellen mellom en uniform og en ikke - uniform sannsynlighetsmodell
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Forsøk