Pytagoras - setningen. 

En kahoot som passer til denne siden. De bør ha kalkulator.     Trekanter, pyt og litt annet.
 
Mål: Vite hva som er katet og hypotenus i en rettvinklet trekant
Omvendt undervisning

Film fra YouTube: Rettvinklet trekant

Oppgaver:         

Mål: Kunne regne ut hypotenusen i rettvinklede trekanter ved å bruke Pytagoras-setning
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Pytagoras - setningen
Grunntall s. 158  

.
Mål: Kunne regne ut katetene i rettvinklede trekanter ved å bruke Pytagoras-setning
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Beregning av katetene
Rettvinklet, likebeint trekant

Grunntall s. 160  
 

Mål: Kjenne til egenskapene til trekanter med 30°, 60° og 90°
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Trekanter med vinkler på 30°, 60° og 90°
Grunntall s. 162
 
 
 

 

Mål: Kjenne til egenskapene til trekanter med 30°, 60° og 90°
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Trekanter med vinkler på 30°, 60° og 90°

Oppgaver: