Volum

 
Mål: Du må kjenne til volumenhetene og omgjøring mellom disse
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Volum

Grunntall s. 226 - 228

Mål: Du skal kunne gjøre om mellom kubikk - og literrekka
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Andre volumenheter

Grunntall s. 

Mål: Kjenne igjen og beskrive rette prismer, pyramider, kjegler, sylindrer og kuler
Omvendt undervisning

 

Grunntall s. 
Mål: Kunne måle og beregne volum av rette prismer
Omvendt undervisning

Campus Inkremnet:
Volum av et prisme

Grunntall s. 229 - 234
.
Mål: Kunne måle og beregne volum av sylinder
Omvendt undervisning

Campus inkrement:
Volum av en sylinder

Grunntall s. 235 - 238

Mål: Kunne måle og beregne volum av pyramide og kjegle
Omvendt undervisning

Campus inkrement:
Volumet til en pyramide
Volumet til en kjegle

Grunntall s. 239 - 242
Mål: Kunne måle og beregne volum av en kule
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Volumet og arealet av overflaten til en kule 

Grunntall s. 243 - 244
 
Mål: 
Omvendt undervisning

https://campus inkrement.no

Kapittel 1: 

Grunntall s. 
 
Mål: 
Omvendt undervisning

https://campus inkrement.no

Kapittel 1: 

Grunntall s. 
 
Mål: 
Omvendt undervisning

https://campus inkrement.no

Kapittel 1: 

Grunntall s. 
 
Mål: 
Omvendt undervisning

https://campus inkrement.no

Kapittel 1: 

Grunntall s. 
 
Mål: 
Omvendt undervisning

https://campus inkrement.no

Kapittel 1: 

Grunntall s. 
 
Mål: 
Omvendt undervisning

https://campus inkrement.no

Kapittel 1: 

Grunntall s. 
 
Mål: 
Omvendt undervisning

https://campus inkrement.no

Kapittel 1: 

Grunntall s. 
 
Mål: 
Omvendt undervisning

https://campus inkrement.no

Kapittel 1: 

Grunntall s. 
 
Mål: 
Omvendt undervisning

https://campus inkrement.no

Kapittel 1: 

Grunntall s. 
 
Mål: 
Omvendt undervisning

https://campus inkrement.no

Kapittel 1: 

Grunntall s.