Kvadrattall og kvadratrot

 
Mål: Vite hva som menes med et kvadrattall
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Kvadrattall

Grunntall s. 38 - 39
Mål: Vite hva en kvadratrot er, og bruke det i regning
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Kvadratrot

Grunntall s. 40 - 41