Lønn/Skatt

 
Mål: Du skal vite hvordan man regner med timelønn og overtid
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Lønn

Grunntall s. 
 
Mål: Du skal vite hvordan man regner med årslønn 
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Lønn

Grunntall s. 
 
Mål: Du skal vite hva som menes med akkordlønn og provisjonslønn
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Lønn

Grunntall s. 
 
Mål: Du skal vite hva feriepenger er og hvordan man regner med det
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Eksempel med feriepenger

Grunntall s. 
 
Mål: Du skal vite hva som menes med begrepet skatt
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Skatt

Grunntall s. 
 
Mål: Du skal vite forskjellen på frikort, tabellkort og prosentkort (skatt)
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Skatt
Oppgave:
Trenger jeg skattekort eller frikort?
 
Mål: 
Omvendt undervisning

https://campus inkrement.no

Film: 

Grunntall s.