Valuta

 
Mål: Du skal vite hva som menes med valuta
Omvendt undervisning


Film: Valuta fra Youtube

Grunntall s. 
 
Mål: Du skal kunne regne fra utenlandske til norske penger
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Fra utenladnsk valuta til norske kroner

Grunntall s. 
 
Mål: Du skal kunne regne fra norske til utenlandske penger
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Fra norske kroner til utendlansk valuta

Grunntall s. 
 
Mål: Kjenne til at noen valuta oppgis pr. 100 myntenheter, andre pr. 1 myntenhet
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Fra utendlansk valuta til norske kroner

Grunntall s. 
 
Mål: Kunne finne kursen 
Omvendt undervisning

 

Grunntall s. 
 
Mål: Kunne bruke en valutakalkulator på nettet
Omvendt undervisning
Grunntall s. 
 
Mål: 
Omvendt undervisning

https://campus inkrement.no

Film: 

Grunntall s. 
 
Mål: 
Omvendt undervisning

https://campus inkrement.no

Film: 

Grunntall s. 
 
Mål: Du skal vite hva ordet gebyr betyr
Omvendt undervisning
 

Grunntall s. 
 
Mål: 
Omvendt undervisning

https://campus inkrement.no

Film: 

Grunntall s. 
 
Mål: 
Omvendt undervisning

https://campus inkrement.no

Film: 

Grunntall s.