Varer og moms

 
Mål: Du skal kunne bruke regneark til å lage en oversikt over innkjøp
Omvendt undervisning

 

Grunntall s. 
 
Mål: Du skal kunne sette opp et budsjett i regneark
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Budsjett og regnskap

Grunntall s. 
 
Mål: Du skal kunne føre et regnskap i regneark
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Budsjett og regnskap

Grunntall s. 
 
Mål: 
Omvendt undervisning

https://campus inkrement.no

Film: 

Grunntall s. 
 
Mål: 
Omvendt undervisning

https://campus inkrement.no

Film: 

Grunntall s. 
 
Mål: 
Omvendt undervisning

https://campus inkrement.no

Film: 

Grunntall s. 
 
Mål: 
Omvendt undervisning

https://campus inkrement.no

Film: 

Grunntall s. 
 
Mål: Du skal vite hva som menes med moms (mva)
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Merverdiavgift

Grunntall s. 
 
Mål: Du skal vite hvordan man handler på nett med et kredittkort
Omvendt undervisning

 

Grunntall s. 
 
Mål: Du skal vite hva som menes med toll på varer 
Omvendt undervisning
 

Grunntall s. 
 
Mål: 
Omvendt undervisning

https://campus inkrement.no

Film: 

Grunntall s. 
 
Mål: 
Omvendt undervisning

https://campus inkrement.no

Film: 

Grunntall s. 
 
Mål: 
Omvendt undervisning

https://campus inkrement.no

Film: 

Grunntall s.