Fart, tid og strekning

 
Mål: Du skal kunne finne farten når du kjenner til strekning og tid
Omvendt undervisning

Film: Vei fart og tid
Film rett til eksempel: Hva er gjennomsnittsfarten?

Grunntall s. 
 
Mål: Du skal kunne finne strekningen når du kjenner til farten og tid
Omvendt undervisning

Film: Vei fart og tid
Film rett til eksempel: Hvor langt kjører hun?

Grunntall s. 
 
Mål: Du skal kunne finne tiden når du kjenner til fart og strekningen
Omvendt undervisning

Film: Vei fart og tid
Film rett til eksempel: Hvor lang tid bruker hun?

Grunntall s. 
 
Mål: Du skal kjenne til de viktigste fartsenhetene m/s og km/t
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Vei fart og tid

Grunntall s. 
 
Mål: Du skal kunne gjøre om mellom tidsenhetene, feks. hvor mange minutter 1,6 timer er
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Tid

Grunntall s. 
 
Mål: 
Omvendt undervisning

https://campus inkrement.no

Film: 

Grunntall s. 
 
Mål: 
Omvendt undervisning

https://campus inkrement.no

Film: 

Grunntall s. 
 
Mål: 
Omvendt undervisning

https://campus inkrement.no

Film: 

Grunntall s.