Målestokk

 
Mål: Kunne finne avstanden i virkeligheten når du kjenner til avstanden på bildet og målestokken til bildet
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Målestokk

Grunntall s. 
 
Mål: Kunne finne ut avstanden på bildet når du kjenner til avstanden i virkeligheten og målestokken
Omvendt undervisning

 

Grunntall s. 
 
Mål: Kunne regne ut målestokken til bildet når du kjenner til avstanden i virkeligheten og avstanden på bildet
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Å finne målestokken

Grunntall s. 
 
Mål: 
Omvendt undervisning

https://campus inkrement.no

Film: 

Grunntall s. 
 
Mål: 
Omvendt undervisning

https://campus inkrement.no

Film: 

Grunntall s. 
 
Mål: 
Omvendt undervisning

https://campus inkrement.no

Film: 

Grunntall s. 
 
Mål: 
Omvendt undervisning

https://campus inkrement.no

Film: 

Grunntall s. 
 
Mål: 
Omvendt undervisning

https://campus inkrement.no

Film: 

Grunntall s.