Tallforhold/Tetthet

Mål: Kjenne til forhold i matematikken
Omvendt undervisning

Campus Inkrement
Forhold

Grunntall s. 44 - 47
Mål: Kunne regne med forhold
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Regning med forhold

Grunntall s. 44 - 47     
Mål: Du skal forstå hva som menes med blandingsforhold, feks 1 : 4
Omvendt undervisning

Campus Inkrement
Forhold

Grunntall s. 
 
Mål: Du skal kunne regne ut tettheten til et stoff når du kjenner masse og volum
Omvendt undervisning

Campus Inkrement:
Massetetthet

Grunntall s. 
 
Mål: 
Omvendt undervisning

https://campus inkrement.no

Film: 

Grunntall s. 
 
Mål: 
Omvendt undervisning

https://campus inkrement.no

Film: 

Grunntall s. 
 

 

Mål: 
Omvendt undervisning

 

Grunntall s. 
 
Mål: 
Omvendt undervisning

https://campus inkrement.no

Film: 

Grunntall s.