Treningsoppgaver kombinatorikk
og sannsynlighet
   
Kombinatorikk Fasit i word Videofasit
     
     
Sannsynlighet    
     
     
Treningsoppgaver geometri    
Pytagoras setning Fasit i word Videofasit
     
     
Mangekanter    
     
     
Volum    
     
     
Overflate    
     
     
Formlikhet