Treningsoppgaver geometri    
Pytagoras setning Fasit i word Videofasit
     
     
Mangekanter    
     
     
Volum    
     
     
Overflate    
     
     
Formlikhet    
 
Treningsoppgaver geometri    
Pytagoras setning Fasit i word Videofasit
     
     
Mangekanter    
     
     
Volum    
     
     
Overflate    
     
     
Formlikhet    
   
Treningsoppgaver geometri    
Pytagoras setning Fasit i word Videofasit
     
     
Mangekanter    
     
     
Volum    
     
     
Overflate    
     
     
Formlikhet    
   
Treningsoppgaver matematikk i dagliglivet    
Lønn og skatt Fasit i word Videofasit
     
     
Valuta    
     
     
Varer og moms    
     
     
Lån og renter    
     
     
Fart, tid og strekning    
     
     
Tallforhold og tetthet    
     
     
Målestokk