Treningsoppgaver tall og algebra    
Bokstavuttrykk Fasit i word Videofasit
     
     
Likninger    
     
     
Tallrekker og figurtall    
     
     
Kvadrattall og kvadratrot