Kurs 4: Graftegner

29.03.2015 21:38

Å kunne bruke..

GeoGebra som graftegner vil gjøre at du kommer opp på et helt annet nivå innen emne funksjoner. Det er mye lettere å forstå funksjoner når man ser de visuelt foran deg. 
Les mer