Eksamen etter tema

Her ligger det oppgavehefter som vi har samlet under hvert tema. 
 
Oppgavene er hentet fra 2009 til 2016. Jobber med saken å få til de siste også:)
 
 1.   Tall og algebra  oppgaver fra 2009 - 2016  
 2. Geometri  oppgaver fra 2009 - 2016
 3. Målinger  oppgaver fra 2009 - 2014
 4. Kombinatorikk og sannsynlighet  oppgaver fra 2009 - 2014
 5. Funksjoner  oppgaver fra 2009 - 2014
 6. Oppgaver i Excel (regneark)   oppgaver fra 2009 - 2014
 7. Konstruksjon med passer   oppgaver fra 2009 - 2017
Tema som statistikk, geometri i kunsten, likninger er ikke tatt med. Se i heftene.

Eksamen før 2009

Her ligger det eldre oppgaver som er scannet inn.
Dessverre ingen fasit på disse oppgavene
 
 1. Tall og algebra
 2. Problemløsning
 3. Geometri og målinger
 4. Konstruksjon
 5. Prosent
 
Flere oppgaver,