Eksamen (den som gjelder pr. 07.05.2018)

 
Eksamen er bygget opp akkurat sånn som du er vant til fra årsprøven. 
 
Del 1 uten hjelpemidler, del 2 med hjelpemidler.
 
 
Eksamensveiledning 2018      Følg denne linken for hele veiledningen
 
Høydepunkter (angående del 2)
  • Oppgavene og de fleste delspørsmålene vil kunne løses uavhenging av hverandre
  • Noen oppgaver skal leveres ved hjelp av bestemte digitale verktøy
  • Andre oppgaver står eleven fritt til å velge hjelpemiddel selv
  • Bilder skal understøtte lesingen og forståelsen av oppgaven
  • Står det vis ved regning eller regn ut kreves det løsning ved penn og papir (eller CAS) og du kan altså ikke lese av, måle eller løse oppgaven grafisk
  • Nødvendige mellomregninger og forklaring må tas med i rimelig omfang.
  • Bruker du prøve å feile metoden må du argumentere for metoden å vise en strategisk tilnærming. 
  • Ved bruk av digitale ferdigheter se GeoGebra og Regneark