Excel (regneark)

Obligatorisk står det i eksamensveiledningen for 2018. 
Kommer sikkert da:)
 
Husk:
  • Skal ha med rad- og kolonneoverskrifter
  • Skal ha med oppgavenummer og kandidatnummer
  • Bør bruke mest mulig formler. En huskeregel kan være at et tall bare skal srives inn en gang.
  • Utskriften bør komme på et ark.
 
Alt du gjør i Excel må skrives ut. Se her hvordan du gjør det.
 
 
 

 

Data på del 2

Du har full metodefrihet på del 2, der hvor det ikke står spesifikt hvilken metode du skal bruke. 

Det bør du benytte deg av hvis du er god på data.

 

Eksempler på oppgaver fra:

Eksamen 2017.

Oppgave 1a (Excel)

Oppgave 7c (GeoGebra)

Oppgave 9a (Graftegner)