GeoGebra

Eksamen 2018 vil inneholde en oppgave som du kan velge å tegne i GeoGebra istedet for å bruke passer og linjal. 
 
Du må vise hvilke kommandoer du har brukt. Dette gjør du ved å skrive ut fremgangsmåte. 
 
 
Du kan også bruke CAS, men bruk bare dette hvis du kan det. Ikke bruk tid på å lære deg det nå.
 
 
Graftegner kommer det også til å komme, men der har du god kontroll.
 
 
Følg denne linken til mer hjelp rundt GeoGebra.
 
 
 
 
 
 

Data på del 2

Du har full metodefrihet på del 2, der hvor det ikke står spesifikt hvilken metode du skal bruke. 

Det bør du benytte deg av hvis du er god på data.

 

Eksempler på oppgaver fra:

Eksamen 2017.

Oppgave 1a (Excel)

Oppgave 7c (GeoGebra)

Oppgave 9a (Graftegner)