Tall og algebra

Oppgaven i word Videofasit
Regnerekkefølge

og potenser
Alle oppgavene i word

 
Eksamen 2013, del 1. Oppgave 3a

Eksamen 2013, del 1. Oppgave 3b

Eksamen 2012, del 1. Oppgave 3a

Eksamen 2012, del 1. Oppgave 3b

Eksamen 2011, del 1. Oppgave 3a

Eksamen 2011, del 1. Oppgave 3b

Eksamen 2010, del 1. Oppgave 3a

Eksamen 2010, del 1. Oppgave 3b
 
Brøk

De fire regneartene


Alle oppgavene i word
Eksamen 2017, del 1. Oppgave 4a

Eksamen 2017, del 1. Oppgave 4b

Eksamen 2016, del 1. Oppgave 4a og b

Eksamen 2015, del 1. Oppgave 4a og b

Eksamen 2015, del 1. Oppgave 4c

Eksamen 2015, del 1. Oppgave 4d

Eksamen 2014, del 1. Oppgave 4a og b

Eksamen 2014, del 1. Oppgave 4c

Eksamen 2014, del 1. Oppgave 4d