Gener 

Mål:
  • Forklare hvordan DNA - molekylet inneholder oppskriften på arvelige egenskaper
  • Vite hva et kromosom er
  • Forklare forskjellen på dominant og recessive gener
  • Kunne tegne og forklare krysningsskjema
  • Kunne si hvilken betydning arv og miljø har for egenskapene hos en organisme
  •  
Tellus side: 18 - 31
 

Linker

Viten
 
 
 
 
Kromozoom (forskning.no)
 
 
 
Lokus 123